02 Studieprogram samlebilde - Emnekombinasjon

I dette underbildet skal du registrere emnekombinasjonen som befinner seg på toppen av det emnekombinasjonshierarkiet som utgjør studieprogrammets utdanningsplan. Denne emnekombinasjonen inneholder ikke emner, den henviser kun til underliggende emnekombinasjon(er) i hierarkiet (se brukerdokumentasjonen om emnekombinasjoner). Dersom alle kullene på dette studieprogrammet har samme utdanningsplan så vil det kun ligge én emnekombinasjon i dette underbildet. Dersom kullene har ulik utdanningsplan, så vil det ligge flere emnekombinasjoner i underbildet og det vil angis hvilke emnekombinasjon som er relevante for de ulike kullene på studieprogrammet.

Studieprogram samlebilde - Emnekombinasjon
Underbildet Emnekombinasjon

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Informasjon om feltet
Fra termin Termin emnekombinasjonen gjelder fra. Denne refererer til starttermin for kullet studenten følger (termin oppgitt på studieprogramstudent). Emnekombinasjonen gjelder frem til ny emnekombinasjon med ny fra-termin er angitt. Dersom det finnes kun én emnekombinasjon i underbildet så vil denne emnekombinasjonen gjelde for alle studenter som tilhører den kullterminen som er angitt i feltet Fra-termin samt for alle studenter som tilhører alle senere kullterminer i perioden studieprogrammet er gyldig for.
Emnekombinasjon Denne emnekombinasjonen er toppen av emnekombinasjonshierarkiet som utgjør regelverket for utdanningsplanen. Emnekombinasjonen som det her henvises til kan ikke inneholde emner, den viser kun til underliggende emnekombinasjon(er) i hierarkiet.
Publisér Angir om koblingen mellom studieprogram og emnekombinasjon skal publiseres. Gjelder ved eksport av studie- og emneinformasjon fra FS.
Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 08:54