09 Studieprogram samlebilde - Emne

Underbildet Emne viser alle emner som er knyttet til et studieprogram gjennom Emne samlebilde. Dersom et emne er knyttet til flere studieprogram, vil emnet vises under hvert studieprogram. Dette har blant annet den viktige funksjon at du kan avgjøre om studenter som ønsker å delta i undervisning eller vurdering i dette emnet, har studierett eller ikke. En forutsetning er at det er satt J for studierettskrav i Emne samlebilde. Studieretten for studenten vil inneholde studieprogramkoden og eventuelle begrensinger m.v. knyttet til denne, og tabellen over emner tilordnet studieprogram må da inneholde de aktuelle emnene.

Underbilde Emne
Underbilde Emne

Beskrivelse av feltene

Feltnavn Informasjon om feltet
Krev valgt i utdanningsplan J/N om emnet innenfor dette studieprogram kun kan velges innenfor utdanningsplan. Benyttes hovedsaklig for å angi at emnet kun gjelder for studenter innenfor et studieretning/veivalg. Men det kreves ikke at emnet er innenfor et studieretning- eller veivalg. Eksempel kan være et emne som gjelder alle studenter på et studieprogram, og for alle studenter innenfor en studieretning på et annet studieprogram. Studieretningen må da begrenses med et veivalg innenfor utdanningsplan.
Rapportering J/N om kobling mellom studieprogram og emner skal gjelde ved rapportering. N begtyr at studentens resultat i emnet ikke automatisk vil bli knuttet til dette programmet ved rapportering. Dersom det er J for rapportering, så vil vurderingsresultatene bli fordelt på studieprogram ut fra studentenes studierett. Det er derfor fullt mulig å knytte det samme emnet til flere studieprogrammer, samtidig som rapporteringen til NSD blir riktig. Se beregning av studieprogramtilhørighet i brukerdokumentasjonen for Rapportering.
Publiseres Angir om koblingen mellom emne og studieprogram skal publiseres i katalog.
Gjelder i periode Fra- og til-termin. Dersom emnet kun er tilknyttet studieprogrammet i en begrenset periode, angir du det her.
Siste termin Hvis emnet er avsluttet i emne samlebilde, vil det komme opp en merknad med siste aktive termin for emnet.
Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 11:22