15 Studieprogram samlebilde - Tekst DS / Vtm, Fag og Språk DS (Diploma Supplement)

I disse tre underbildene registreres informasjon om studieprogrgrammet som skrives ut på vitnemål og Diploma Supplement. For mer informasjon om vitnemål og Diploma Supplement, se brukerhåndboka for kvalifikasjoner og Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg. I Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg finner du også veiledning til utforming av de forskjellige tekstene.

Underbilde Tekst - DS / Vtm

Formålet med dette underbildet er å registrere studieprogramspesifikke tekster til vitnemål og Diploma Supplement. Disse tekstene kan også spesifiseres på studieretningsnivå i bildet Studieprogram - studieretning. Tekster registrert på studieretningen vil overstyre tilsvarende tekster registrert på studieprogrammet.

I tillegg finnes det tekstavsnitt som gjelder for en aktuell kvalifikasjon, men disse defineres i Kvalifikasjonsmodulen og bildet Kvalifikasjon.

 

Tekstene gjelder for kvalifikasjonsoppnåelser fra

Du kan legge inn generasjoner av tekster som skal gjelde for ulike perioder avhengig av dato for oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med tekster som kan gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser i en annen periode. Når det blir endringer i teksten, trenger du da ikke å endre de tekstavsnittene som er registrert, men heller registrere en ny rad med den nye teksten. Dermed bevares historikk, og studenter kan komme tilbake å få riktig tekst på sitt DS.

Tekst Diploma Supplement

I disse feltene registreres informasjon som skal fremgå på de angitte punktene i DS. Det er kun felter for engelsk tekst.

Studietid (3.2)

Angir normert studietid.

Opptakskrav (3.3)

Beskriver opptakskravene.

Studieform (4.1)

Beskriver hvordan studieprogrammet er organisert, f.eks. om det er fulltids- eller deltidsstudium, eller annet som er relevant.

Studieløpkrav (4.2)

Gir en kort beskrivelse av oppbyggingen av det aktuelle studieprogrammet fem mot oppnåelse av kvalifikasjon. Det er to versjoner av feltet for punkt 4.2, en for gammel løsning (FS611.001) og en for ny løsning (FS670.001/FS670.003). Feltet for ny løsning kan redigeres i riktekst, og en egen knapp (Redigér) til høyre for feltet åpner et eget bilde for dette. Det bør legges på 1 cm marg på teksten for at den skal fremkomme greit på vitnemålstillegget

Tekst vitnemål - Bokmål/Nynorsk/Engelsk

Læringsutbytte (vitnemål side 2)

Kandidatens læringsutbytte. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål. Den legges til sist på siden, etter informasjon om målsetting, innhold og organisering. Bruk funksjonen (knappen) Redigér for å åpne et vindu til redigering av teksten.

Målsetting, innhold og organisering (vitnemål side 2)

Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål før informasjon om læringsutbytte, etter generell informasjon om graden. Bruk funksjonen (knappen) Redigér for å åpne et vindu til redigering av teksten.

Rammeplan (vitnemål side 2): Rammeplan

Dette gjelder kun studieprogram med nasjonal rammeplan. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål. Den legges til øverst på siden etter tekst som gjelder forskrift.

Merknad grunnlag (vitnemål side 3)

Merknad til grunnlag for vitnemål (side 3). Denne teksten fremkommer på karakterutskriften, under resultatoppstillingen. Den legges til før eventuelle individuelle merknader som gjelder den enkelte student. Bruk Ctrl + T for å få opp et større felt for å redigere teksten.

Underbilde Fag - DS:

I dette underbildet skal du oppgi hovedemnene i studiet. Med dette menes enten studieretning eller én til tre hovedområder/fordypninger i kvalifikasjonen. Generelt bør ikke hovedområder/fordypninger under 60 studiepoeng nevnes her. Informasjonen i dette underbildet vises i pkt. 2.2 på Diploma Suplement.

 

Fag velges fra nedtrekksmeny, noe som betyr at fagene allerede må være definert i kodebildet Fag.

Gjelder kull i perioden

Du kan definere gyldighet i periode for den enkelte forekomst. Ved endringer i innholdet, bør du ikke endre de fagforekomstene som er registrert, men heller registrere en ny rad med den nye forekomsten. Dermed bevares historikk, og studenter kan komme tilbake å få riktig tekst på sitt DS.

Underbilde Språk - DS:

I dette underbildet skal du registrere Språk som benyttes i undervisning og ved eksamen.

 

Du kan registrere inntil tre varianter og gi dem prioritet. Ved avkrysning angir du om språket er eksamensspråk og/eller undervisningsspråk. Dersom det finnes studenter på dette programmet som har tilbud om undervisning og/eller eksamen på et bestemt språk, skal dette språket tas med. Hvis tilbudet om f.eks. engelsk språk kun gjelder i en bestemt periode, kan du definere dette i feltene for Gjelder kull i perioden.

Ved endringer i innholdet, bør du ikke endre de språkforekomstene som er registrert, men heller registrere en ny rad med den nye forekomsten. Dermed bevares historikk, og studenter kan komme tilbake å få riktig tekst på sitt DS.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 14:26