23 Bilde Studieprogram – studieretning

I dette bildet registrerer du studieretningsspesifikke tekster til vitnemål og Diploma Supplement. Innholdet i nedre del av bildet (underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål) tilsvarer innholdet i Studieprogram samlebilde, Underbilde Tekst – DS / Vtm (se over), men gjelder for studieretningen angitt i øvre del av bildet. Øvre del av bildet tilsvarer underbildet Studieretning i Studieprogram samlebilde. For den aktuelle studieretningen vil verdiene i feltene i nedre del av bildet overstyre eventuelle verdier registrert på studieprogrammet.

Tekstene gjelder for kvalifikasjonsoppnåelser fra

Du kan legge inn generasjoner av tekster som skal gjelde for ulike perioder avhengig av dato for oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med tekster som kan gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser i en annen periode. Når det blir endringer i teksten, trenger du da ikke å endre de tekstavsnittene som er registrert, men heller registrere en ny rad med den nye teksten. Dermed bevares historikk, og studenter kan komme tilbake å få riktig tekst på sitt DS.

Tekst Diploma Supplement

I disse feltene registreres informasjon som skal fremgå på de angitte punktene i DS. Det er kun felter for engelsk tekst.

Studietid (3.2)

Angir normert studietid.

Opptakskrav (3.3)

Beskriver opptakskravene.

Studieform (4.1)

Beskriver hvordan studieprogrammet er organisert, f.eks. om det er fulltids- eller deltidsstudium, eller annet som er relevant.

Studieløpkrav (4.2)

Gir en kort beskrivelse av oppbyggingen av det aktuelle studieprogrammet fem mot oppnåelse av kvalifikasjon. Feltet kan redigeres i riktekst, og en egen knapp (Redigér) til høyre for feltet åpner et eget bilde for dette. Det bør legges på 1 cm marg på teksten for at den skal fremkomme greit på vitnemålstillegget

Tekst vitnemål - Bokmål/Nynorsk/Engelsk

Læringsutbytte (vitnemål side 2)

Kandidatens læringsutbytte. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål. Den legges til sist på siden, etter informasjon om målsetting, innhold og organisering. Bruk funksjonen (knappen) Redigér for å åpne et vindu til redigering av teksten.

Målsetting, innhold og organisering (vitnemål side 2)

Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål før informasjon om læringsutbytte, etter generell informasjon om graden. Bruk funksjonen (knappen) Redigér for å åpne et vindu til redigering av teksten.

Rammeplan (vitnemål side 2): Rammeplan

Dette gjelder kun studieprogram med nasjonal rammeplan. Denne teksten fremkommer på side 2 av vitnemål. Den legges til øverst på siden etter tekst som gjelder forskrift.

Merknad grunnlag (vitnemål side 3)

Merknad til grunnlag for vitnemål (side 3). Denne teksten fremkommer på karakterutskriften, under resultatoppstillingen. Den legges til før eventuelle individuelle merknader som gjelder den enkelte student. Bruk Ctrl + T for å få opp et større felt for å redigere teksten

Publisert 14. des. 2016 11:00 - Sist endret 14. jan. 2021 12:46