22 Studieprogram samlebilde – Utv.avtale

Studieprogram samlebilde – Utv.avtale

I dette underbildet får du en liste over alle utvekslingsavtaler som er knyttet til studieprogrammet.Det er mulig å velge å kun se avtaler som er aktive per dags dato.

Informasjonen kan redigeres i Utvekslingsavtale samlebilde.

Beskrivelse av feltene

Feltnavn Beskrivelse
Avtale AvtaleID og navn på avtalen
Periode Gyldighetsperiode for avtalen
Utvekslingsprogram Oppgitt utvekslingsprogram
Type avtale Avtaletype oppgitt i Utvekslingsavtale samlebilde
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når avtalen ble opprettet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av avtalen
Parter Liste over alle parter i avtalen med stedkode og stednavn
Publisert 13. okt. 2017 11:39 - Sist endret 13. okt. 2017 11:43