11 Studieprogram samlebilde - Navnehistorikk

Hvis det er en endring i navnet på studieprogrammet, kan du registrere navnehistorikken i dette underbildet. Det nye navnet registrerer du i hovedbildets navnefelt. Studentens kull-termin blir brukt for å avgjøre hvilke navn som skal benyttes på karakterutskrift, studentweb, vitnemål etc. Søk i bokmål navnefelt på studieprogrammet vil også inkludere søk fra navnehistorikk.


Studieprogram samlebilde - Navnehistorikk

Periode: Periode for når navnet skal gjelde. Termin fra - til.

Navn: Navn for studieprogram som skal gjelde i angitt periode.

Navn - vitnemål: Du kan her angi eget navn som kun skal gjelde for vitnemål.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 14:38