28 Rapport FS231.001 Planinformasjon for studieprogram

Dette er en rapport som er lager for å vise planinformasjon som er definert i Studieprogram samlebilde, underbilde Planinfotype.


FS231.001 Planinformasjon for studieprogram

Rapporten kan kjøres med et enkelt studieprogram eller med sted som utplukk.

Dato som planinformasjonen skal gjelde: Rapporten plukker ut planinformasjon som har en Gjeldende periode som inkluderer denne dato (se Kodebildet Planinformasjontype).

Kun aktiv planinformasjon: Hvis denne er markert vil rapporten kun plukke ut planinformasjon som er merket aktiv i Studieprogram samlebilde, underbilde Planinfotype.

Emneord: fs231.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 13. okt. 2017 11:44