27 Rapport FS230.003 Studieprogramtabell

Rapporten FS230.003 Studieprogramtabell brukes til å gi oversikt over alle studieprogrammer for et gitt sted.

FS230.003 Studieprogramtabell
FS230.003 Studieprogramtabell

Utplukk

Rapporten kjøres med sted som utplukk. Den kan filtreres på studienivå.

Vis

Du kan velge om følgende informasjon skal vises:

  • Utgåtte studieprogram

  • Emnekombinasjoner (toppen av emnekombinasjonshierarkiet)

  • Vitnemålsnavn

  • Nynorsk og engelsk navn for henholdsvis navn og vitnemålsnavn. Eventuelle vitnemålsnavn vises i blå tekst nedenfor ordinært programnavn.

Emneord: fs230.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 13. okt. 2017 11:44