29 Rutine FS200.018 Kopiering av rapporteringsinformasjon for studieprogram

Rutine FS200.018 kopierer innholdet fra bildet Studieprogram, underbilde Rapportering til et gitt semester. Rutinen baserer seg på informasjon registrert et år tidligere, med samme terminkode. Dersom studieprogrammet ikke er registrert med noe informasjon et år tidligere, vil forekomst bli opprettet med tomme felter.


FS200.018

Rapporten kjøres med sted som utplukk. Du må angi År-termin for den terminen som skal opprettes.

Emneord: fs200.018
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 13. okt. 2017 11:44