01 Kodebildene Infotype og CDM-element

FS kan brukes som base for studieinformasjon og for eksport av studieinformasjon til egen studiekatalog, papir eller web, eller til eksterne tjenester som Utdanning.no. Publikasjonsinformasjonen om emner, studieprogram og studieretninger legges inn i underbildet Info, som finnes i både Emne samlebilde, Studieprogram samlebilde og Studieretning.

Studieinformasjonen består av en rekke infoteksttyper, og disse typene må allerede definert i kodebildet Infotype med default tekst før de kan brukes.

Feltbeskrivelser

Feltnavn Informasjon om feltet
Kode og Navn Infotypen gis en unik kode og navn.
Studieprogram/studieretning Angir om disse kodene skal brukes for studieprogram/studieretning.
Emne Angir om disse kodene skal brukes for emneinfo.
Kurs Angir om disse kodene skal brukes for kursinfo (etterutdanningskurs).
Utveksling Om disse kodene skal brukes for informasjon om utvekslingsavtaler.
Publisér WebApp Om informasjonen skal publiseres innenfor webapplikasjon (f.eks. EVU-web).
Publisér Web Styrer om informasjonen for en infotype skal publiseres på web. Default verdi er J. Den settes til N dersom teksten skal brukes i andre sammenhenger, f.eks. i mail.
Sortering Sorteringsrekkefølge ved presentasjon av informasjon.
Default Om dette er default infotype. Brukes av rutinen FS200.010 Kopiering av infotekster.
Tag Tag som informasjonen skal knyttes til i XML-eksport.
cdm Omkoding til CDMelement. Dersom du ønsker overføring av informasjonstypene i CDM-eksport (f eks til utdanning.no), oppgi her hvilket CDM-element informasjonstypen skal omkodes til.

CDM-elementer er definert i kodebildet CDM-element:

Underbilde Default tekst

Her legges inn en maltekst for info-elementer som skal opprettes basert på infotypen.

Underbilde Bruksområde

Underbildet vil tas i bruk når informasjon skal rapporteres til Vitnemålsportalen, mer info kommer senere.

Emneord: Infotype, cdmElement
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 12:08