04 Rutine FS200.040 Eksport studieinformasjon XML-format

Denne rutinen er utdatert og støttes i utgangspunktet ikke lenger. Dokumentasjonen blir derfor ikke lenger oppdatert. Til uttrekk av studieinformasjon bes institusjonene i stedet bruke webservicen studinfo2. Teknisk dokumentasjon for tjenesten finnes her: Studinfo2-tjenester.

Rutinen er laget for å eksportere studieinformasjon fra FS, for eksempel til katalogsystemer. Dette er XML-kodet informasjon. Metadatabeskrivelsen av denne XML-koden er laget av FS, men denne vil bli byttet ut når prosjektet ’eStandard for studieinformasjon’ (eSS) har kommet med en standard som skal benyttes for denne type datautveksling. Følgene av dette vil være at informasjonstaggene vil kunne endre seg, det samme gjelder innhold og sammensetting.

Det er også laget en webservice for eksport av studieinformasjon som eksporterer det samme innholdet som denne rapporten. Denne webservicen er beskrevet i en egen dokumentasjon. Eksport av studieinformasjon fra FS til Utdanning.no er beskrevet i brukerdokumentasjonen for FS WebService og presentasjon fra kurs som ligger på FS webside for Dokumentasjon, under Kursdokumentasjon.

Informasjonen som legges inn må være xml-tagget. Rutinen er beskrevet i et eget dokument på denne lenken:

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/annet/fs-studinfo.pdf

FS200.040 Eksport studieinformasjon XML-format
FS200.040 Eksport studieinformasjon XML-format

Generering

Her velger du hvilke data XML-filen skal inneholde.

Språk

Angir språket for dataene som hentes ut i XML-filen.

Slik kjører du rapporten

Klikk først på Initier ny XML, så på Lag datagrunnlag, og deretter Hent data. Klikk på Lagre XML-fil, for å lagre filen på ønsket plassering. Har du først krysset av for Åpne i webleser, vil filen bli åpnet automatisk i et nettleservindu etter at du har lagret den.

Emneord: fs200.040
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 12:52