03 FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

Denne rutinen brukes for å markere at infotekster for emner og studieprogrammer er klare for publisering enten for interne tjenester (f.eks. institusjonens egen nettside) eller til eksterne tjenester (f.eks. utdanning.no). Verdiene kan også endres manuelt i Emne samlebilde underbilde Infotermin og Studieprogram samlebilde underbilde Infotermin Hvis det finnes en infotermin fra før for oppgitt termin, kan du velge å overstyre verdiene som er oppgitt. Hvis det ikke finnes, vil rutinen opprette én.

Utplukk

Rutinen kan kjøres for følgende tabeller, med utplukk:

  • Emne: Oppdaterer alle emner for angitt sted

  • Studieprogram: Oppdaterer alle studieprogrammer for angitt sted

Termin må alltid oppgis.

Parametere

Du må velge ett av følgende alternativer for henholdsvis intern og ekstern publisering (utdanning.no):

  • Ingen studieprogram/emner: Publiser-feltet blir satt til N for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted
  • Alle studieprogram/emner: Publiser-feltet blir satt til J for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted
  • Samme studieprogram som forrige år: Verdiene i feltet kopieres fra forrige år for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted

Kryss av for Overskriv eksisterende verdier dersom du ønsker at rutinen skal overstyre verdier som tidligere er registrert i disse feltene.

Opprett kun første termin undervisning

Ved avhuking for dette feltet må det være registrert en rad for Und.termin for den aktuelle terminen i Emne samlebilde, med terminnr 1. Rutinen tar også hensyn til registreringer gjort i Und.termin periode (på samme vis som rutinen FS408.001).

Rapport

Rapportvinduet lister opp alle emner eller studieprogrammer som har fått endret publiseringsstatus. Ny og eventuell tidligere verdi vises for alle oppføringene.

Emneord: fs200.015
Publisert 22. aug. 2017 12:48 - Sist endret 11. feb. 2020 15:08