03 FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

Denne rutinen brukes for å markere at infotekster for emner og studieprogrammer er klare for publisering enten for interne tjenester (f.eks. institusjonens egen nettside) eller til eksterne tjenester (f.eks. utdanning.no). Verdiene kan også endres manuelt i Emne samlebilde underbilde Infotermin og Studieprogram samlebilde underbilde Infotermin Hvis det finnes en infotermin fra før for oppgitt termin, kan du velge å overstyre verdiene som er oppgitt. Hvis det ikke finnes, vil rutinen opprette én.

FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

Utplukk

Rutinen kan kjøres for følgende tabeller, med utplukk:

  • Emne: Oppdaterer alle emner for angitt sted

  • Studieprogram: Oppdaterer alle studieprogrammer for angitt sted

Termin må alltid oppgis.

Parametere

Du må velge ett av følgende alternativer for henholdsvis intern og ekstern publisering (utdanning.no):

  • Ingen studieprogram/emner: Publiser-feltet blir satt til N for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted
  • Alle studieprogram/emner: Publiser-feltet blir satt til J for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted
  • Samme studieprogram som forrige år: Verdiene i feltet kopieres fra forrige år for alle studieprogrammer/emner ved oppgitt sted

Kryss av for Overskriv eksisterende verdier dersom du ønsker at rutinen skal overstyre verdier som tidligere er registrert i disse feltene.

Rapport

Rapportvinduet lister opp alle emner eller studieprogrammer som har fått endret publiseringsstatus. Ny og eventuell tidligere verdi vises for alle oppføringene.

Emneord: fs200.015
Publisert 22. aug. 2017 12:48 - Sist endret 13. okt. 2017 16:30