05 Rutine FS200.011 Regenering av infotekster

Rutine FS200.011 brukes i de tilfeller hvor infotekstene i den opprinnelige XML-genereringen er endret. Rutinen går gjennom alle studieprogram/emner i utplukket og genererer XML på nytt på grunnlag av avsnittene.


FS200.011

Rutinen kan kjøres med tabellene emne, studieretning, studieprogram eller sted. Du må oppgi år-termin og språk før kjøring.

Knappen Generer XML starter prosessen.

Emneord: fs200.011
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 13:17