02 Rutine FS200.010 Kopiering av infotekster

Hvis du aktivt bruker infotekster til eksport/publisering, vil det finnes mye tekst på flere nivåer. Strukturen av infotekster skal gjerne beholdes ved overgang til ny publiseringstermin, selv om noe av tekstinnholdet skal endres. Tilsvarende vil man ofte gjenbruke mye tekst ved oppretting av nye emner. Rutine FS200.010 er laget for å enkelt kopiere infotekster fra en termin til en annen, og fra et emne til et annet. Redigering av selve innholdet kan da gjøres i etterkant av kopieringen.

FS200.010 Kopiering av infotekster
FS200.010 Kopiering av infotekster

Utplukk

Rutinen kan kjøres for følgende tabeller, med utplukk:

  • Emne, med enkeltemne eller sted som utplukk.

  • Studieretning, med en enkelt studieretning eller sted som utplukk.

  • Studieprogram, med et enkelt program eller sted som utplukk

  • Utvekslingsavtale, med en enkelt avtalte eller sted som utplukk

  • Kurs, med et enkelt kurs som utplukk.

Du må angi Fra år-termin og Til år-termin før du kjører rutinen.

Parametere

Kun infotyper med J for default

Hake i denne avkrysningsboksen gjør at rutinen kun kopierer de infotyper som i bildet Infotype med default tekst har verdien J i feltet Default.

Overskriv eksisterende tekster

Hake i denne avkrysningsboksen gir rutinen tillatelse til å overskrive eventuelle infotekster som måtte finnes fra før i den terminen det skal kopieres til.

Rapport

Rapportvinduet lister opp alle tabeller som er kopiert, med status om de tidligere var registrert eller om de er nyregistrert.

Emneord: fs200.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 12:06