02 Bilde Tallkarakter

Det er kodebildet Tallkarakterer som definerer om karakterverdien som benyttes er en bokstavkarakter eller en tallkarakter. Bildet gir en beskrivelse av hver enkelt tallkarakter.


Tallkarakter (Koder-Studelem)

Karakter tall: Både tallkarakterer og bokstavkarakterer representeres med en tallverdi i FS.

Bokstavkarakter: Angir om denne karakterverdien er en bokstavkarakter eller ikke.

Karakternavn (bokmål, nynorsk, engelsk og samisk): Alle karakterverdier som er bokstavkarakter gis et karakternavn. For bokstavkarakterer benyttes dette karakternavnet ved sensurregistrering og på vitnemål/karakterutskrifter.

Kan inngå i kar.snitt: Angir om karakteren kan inngå ved beregning av karaktersnitt.

Dersom beste karakter i skalaen har høyest tallverdi, så vil FS avrunde til beste karakter ved beregning av snittkarakter. Hvis f.eks. en student har karakterene B og C som delkarakter for et emne, så vil FS avrunde gjennomsnittsverdien 63,5 opp til 64 og studenten vil få karakteren B på emnet. Dersom beste karakter har lavest tallverdi, så vil avrundingen av gjennomsnittsverdien 63,5 fortsatt gi verdien 64 som tilsvarer karakteren C. Karakterregel 30 og 31 benytter verdiene 65 - 60 for hhv A-F og gir avrunding oppover til beste karakter. Regel 31 tillater bruk av karakteren Bestått (verdi 66) i tillegg til A-F (Se ovenfor bildet Karakterregel for definisjon av reglene 30 og 31).

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 7. mai 2014 16:39