03 Rapport FS227.001 Forkunnskapskrav

Denne rapporten skriver ut hvilke forkunnskapskrav som finnes for emnene på et sted, innenfor et fag, eller for et enkelt emne.

Rapport FS227.001 Forkunnskapskrav
Rapport FS227.001 Forkunnskapskrav

I rapporten listes det for hvert emne ut kravnummer, perioden for kravet og hvilke emner, emnesamlinger, vurderingskombinasjoner og/eller kravelementer som kreves bestått.

Emneord: forkun, fs227.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 10. feb. 2017 11:18