01 Bilde Forkunnskapskrav

I bildet forkunnskapskrav kan du registrere at visse krav skal være oppfylt for at studenten skal kunne melde seg til emnet. En student får ikke melde seg opp til et emne i Studentweb dersom det er forkunnskapskrav som ikke er oppfylt. En saksbehandler kan derimot manuelt generere vurderingsmelding selv om forkunnskapskrav ikke er oppfyllt. Det finnes flere rapporter som kontrollerer vurderingsmeldinger, og disse lister ut kandidater som ikke oppfyller kravene. Disse rapportene er beskrevet her: Dokumentasjon for vurderingsmodulen.

Øvre del

For hvert emne kan det registreres flere forkunnskapskrav. Forkunnskapskrav med forskjellig løpenummer vil fungere som alternative krav, det vil si at minst ett av dem må være oppfylt for at studenten skal få melde seg til emnet.

Feltnavn Beskrivelse
Krav nr

Du kan definere flere (alternative) krav for ett og samme emne ved hjelp av ulike kravnr. Forkunnskapene er tilfredsstillende når en student oppfyller E som er definert for ett av kravnummerne.

Emne Institusjonskode, emnekode og versjonskode for emnet kravet gjelder
Gjelder i periode For hvert kravforekomst kan du med fra- og til-termin angi periode for når kravet skal gjelde.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse av forkunnskapskravet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av forkunnskapskravet

Underbilder

I underbildene registrerer du hvilke krav som gjelder for det enkelte kravnummeret. Du kan registrere emner, emnesamlinger, vurderingskombinasjoner, krav godkjent i opptaksmodulen (kravelementer) og/eller lisens. Alle krav som registreres under samme kravnummer, må være oppfylt for at forkunnskapskravet skal være oppfylt.

Emne

Underbilde Emne
Underbilde Emne

Hvis det er krav om at gitte emner må være bestått, registrerer du det i underbildet Emne. Studenten må da ha bestått resultat i vurderingsprotokollen for alle emner på lista for å kunne melde seg opp til vurdering og undervisning i emnet forkunnskapskravet gjelder.

Feltnavn Beskrivelse
Emne forutsettes Institusjonsnummer, emnekode og versjonskode for alle emner som forutsettes bestått
Emnenavn Navn på emner som forutsettes bestått
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når emnet ble lagt til i forkunnskapskravet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på emnet i dette forkunnskapskravet

Emnesamling 

Underbilde Emnesamling
Underbilde Emnesamling

Hvis det er krav om at gitte emnesamlinger skal være oppnådd, registreres det i underbildet Emnesamling. Studenten må da ha oppnådd alle emnesamlinger på lista for å kunne melde seg til emnet.

Feltnavn Beskrivelse
Emnesamling forutsettes Kode og navn for emnesamlingen som forutsettes
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når emnesamlingen ble lagt til i forkunnskapskravet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på emnesamlingen i dette forkunnskapskravet

Kravelement

Underbilde Kravelement
Underbilde Kravelement

Kravelementer hentes fra opptaksmodulen, og består oftest itil at bestemte fag fra videregående skole skal være bestått, eventuelt med en minimumskarakter. Kravelementer fra lokale opptaksregelverk kan imidlertid også registreres som forkunnskapskrav.

Feltnavn Beskrivelse
Kravelement forutsettes Kode og navn for kravelementet som forutsettes
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når kravelementet ble lagt til i forkunnskapskravet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på kravelementet i dette forkunnskapskravet

En full oversikt over hvilke kravelementer en student har fått godkjent, finnes i Person opptakstabeller samlebilde, underbildet Fagprofil. Dette bildet finnes som Person fagprofil ++ i nedtrekksmenyen i Student samlebilde, og i søknadsmodulen, menyvalg Søknadsbilder.

Person opptakstabeller samlebilde - underbilde Fagprofil
Person opptakstabeller samlebilde - underbilde Fagprofil

Vurderingskombinasjon

Underbilde Vurderingskombinasjon
Underbilde Vurderingskombinasjon

I dette underbildet kan du legge inn krav om at en vurderingskombinasjon skal være bestått. Det har vært vanligst å bruke dette i forbindelse med obligatoriske aktiviteter, dsv vurderingskombinasjoner av type OBLIG. Vurderingskombinasjoner som er definert som forkunnskapskrav til et gitt emne, må være registrert som bestått, eller eventuelt registrert med gyldig fritak for at studenten skal få ta dette emnet.

Feltnavn Beskrivelse
Kravelement forutsettes Kode og navn for vurderingskombinasjoenn som forutsettes
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når vurderingskombinasjonen ble lagt til i forkunnskapskravet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på vurderingskombinasjonen i dette forkunnskapskravet

Lisens

I dette underbilde registreres eventuelle lisenser som inngår som krav for å kunne meldes til emnet.

Emneord: forkun
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 13:42