02 Forkunnskapskrav for ekvivalente emner, emnesamlinger og vurderingskombinasjoner

Emner eller emnekjeder som anses som ekvivalente bildet Emnekjede med kjedebruk EKV (se eget avsnitt: Emnekjede). Dersom ett av disse emnene/emnesamlingene er definert som forkunnskapskrav for et emne, så vil alle emnene/ emnesamlingene som er definert som ekvivalente, bli betraktet som likeverdige forkunnskapskrav for dette emnet.

Et eksempel på dette kan være at flere versjoner av et emne skal godtas som forkunnskapskrav for et annet emne. Én av versjonene legges inn i bilde Forkunnskapskrav og underbilde Emne. Deretter oppretter du en forekomst i bildet Emnekjede med kjedebruk EKV der alle versjonene av emnet inngår.

Det er også mulig i registrere ekvivalente vurderingskombinasjoner i Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom det på en vurderingskombinasjon som inngår i et forkunnskapskrav er definert en ekvivalent vurderingskombinasjon, er det tilstrekkelig at den ekvivalente vurderingskombinasjonen er bestått.

Emneord: emnekjede
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 10. feb. 2017 11:27