02 Bilde Studieretning

Studieretninger er undergrupper av fag, og kan knyttes til et studieprogram for å markere ulike retninger innenfor dette programmet. Studieretningen må først være opprettet i dette bildet, mens tilknytning til studieprogram blir gjort i Studieprogram samlebilde, underbilde Studieretning

Bildet Studieretning
Bildet Studieretning

Bildets innhold

Øvre del

Kode og Navn

Studieretning identifiseres ved en egen kode og navn. Det er navnefelt for både bokmål, nynorsk og engelsk, hvorav bokmål er påkrevet.

Sorter under fag

Faget som studieretningen sorterer under. Faget må allerede være opprettet i bildet Fag.

Betegnelse

Ønsket betegnelse for studieretning på f.eks. vitnemål. Verdien 'Studieretning' i dette feltet, vil gi ledeteksten "Studieretning" på vitnemålet. Dersom du i stedet ønsker å bruke ledeteksten "Fordypning", så skal verdien 'Fordypning' velges. Dersom ingen betegnelse oppgis, så vil betegnelsen 'Studieretning' benyttes.

Aktiv

Verdi J eller N for om studieretningen er aktiv.

Underbilde Info

I dette underbildet kan du spesifisere informasjon som kan trekkes ut av FS til web-sider, trykte kataloger etc. Det angis innenfor hvilket (hvilke) studieprogram denne studieretningen er aktuell, og periode. For hver forekomst registreres språk, infoteksttype, og tekstlig informasjon som beskriver studieretningen.

Krysser du av for Vis detaljer, får du opp dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse og siste endring av infoteksten.

Emneord: studretn
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 6. jan. 2017 11:34