04 Rapport FS230.002 Studieretninger

Rapporten gir oversikt over registrerte studieretninger for et gitt sted eller studieprogram.


FS230.002 Studieretninger

Rapporten kjøres med sted eller studieprogram som utplukk. Du kan hake av for om rapporten kun skal vise aktive studieretninger innenfor studieprogrammet. Det er et eget visningsvalg for skillelinje mellom forekomstene som listes opp.

Rapporten vises følgende kolonner:

  • Studieretningens kode

  • Navn

  • Tilknytttet studieprogram

  • Valgt betegnelse

  • Fag som studieretningen sorterer under.

Emneord: fs230.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:45