03 Rapport FS230.001 Fagtabell

Registrerte fag for et gitt sted kan listes ut ved hjelp av rapport FS230.001 Fagtabell .


FS230.001 Fagtabell

Rapporten kan kun kjøres med sted som utplukk.

Fagtabellen viser hvilke studieretninger som er tilordnet de enkelte fagene. Studieretningene skrives ut på linjen under faget.

Emneord: fs230.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:44