01 Bilde Fag

Fag er faglige enheter som kan brukes til å klassifisere emner, emnesamlinger m.v.. Eksempler er fag som norsk, historie, pedagogikk, sosialøkonomi, biologi, musikk, informatikk, jus, medisin.

Bilde Fag

Feltbeskrivelser

Feltnavn Informasjon om feltet
Fagkode Unik kode for faget
Navn Fagets navn på bokmål, nynorsk og engelsk
Admin.sted Stedkode for adminsitrativt ansvarlig sted
Subjectarea Kode som benyttes innenfor erasmus-programmet. Fag kan knyttes til denne for rapportering av utvekslingsstudenter. Lovlige verdier er definert som felleskoder i kodebildet Subjectarea.
ISCED-F Internasjonal kode for klassifisering av utdanning.
Vitenskapsdisiplin Dette feltet er relevant kun innenfor doktorgrad. Hver institusjon kan lage sine tilknytninger til vitenskapsdisiplin. Lovlige verdier er definert som felleskoder i kodebildet Vitenskapsdisiplin. For mer informasjon, se avsnitt om vitenskapsdisiplin i brukerdokumentasjonen for doktorgradsmodulen.
NSD Fagtype Feltet gjelder fag som skal brukes ved rapportering til NSD av uteksaminerte PPU-kandidater. NSD Fagtype består av ett kodesett for fag fra høyere utdanning og ett sett for yrkesfag fra videregående opplæring (Se brukerdokumentasjon for rapport FS011.008 Uteksaminerte PPU-kandidater – fagbakgrunn).
Sort.prioritet Prioritetsnummer som brukes for sortering av fag på rapporter - bl.a. på faggrupperte karakterutskrifter.
Emneord: fag
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 13:57