03 FS200.017 Endring av studieprogramkode

Rutinen fungerer for studieprogram på samme måte som rutine FS200.002 Endring av emneid fungerer for emner. Den benyttes til å endre studieprogramkoder og/eller for å slå sammen eksisterende studieprogram.


FS200.017

OBS: Rutinen bør kun brukes for å rette opp feilregistreringer ol. Dersom studieprogramid endres på studieprogram som har vært benyttet, har studieprogramstudenter tilknyttet og har blitt rapportert på og/eller inngår i integrasjoner med eksterne systemer, bør emneid ikke endres på programmet. Dette vil ha store og uoversiktelige konsekvenser.

Rutinen søker gjennom alle tabeller i FS hvor studieprogramkoden benyttes, og erstatter den oppgitte Fra program med den oppgitte Til program i alle tabellforekomster hvor den gamle verdien forekommer.

Rapporten skriver ut 'Antall rader endret' og 'Antall rader gjenstår'. Dersom 'Antall rader gjenstår' er forskjellig fra 0, så må du manuelt gå inn og endre radene som gjenstår. F.eks. vil tabellen Emne alltid komme ut med 'Antall rader gjenstår' forskjellig fra 0 da denne alltid må oppdateres manuelt.

Ved å markere i feltet 'Slå sammen eksisterende studieprogram' kan du slå sammen to eksisterende studieprogram. De to programmene må ha samme navn definert i feltet Navn Bokmål, i Studieprogram samlebilde.

Emneord: fs200.017
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 10. feb. 2015 10:50