08 Rutine FS200.014 Endring av romkode

Rutinen benyttes til endring av romkoder.


FS200.014 Endring av romkode

Rutinen har tre felt:

Fra rom: Den bygningskode og romkode som skal endres. Velges fra nedtrekksmeny.

Til bygningskode: Den nye bygningskoden som ønskes. Skrives inn som fritekst. Hvis det kun er romkoden som ønskes endret, bør dette feltet ha samme verdi som bygningskodefeltet i "Fra rom". Dersom rommet også ønskes flyttet til et annet bygg, kan ny bygningskode legges inn her.

Til romkode: Den nye romkoden som ønskes. Skrives inn som fritekst.

Det er et eget felt for å slå sammen eksisterende romkoder, dersom den romkoden det skal endres til finnes fra før.

Rapportvinduet lister opp alle tabeller hvor det er foretatt endringer. Den markerer antall rader under disse tabelllene som er endret og evt. antall rader som gjenstår.

Emneord: fs200.014
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:35