07 Rutine FS200.013 Endring av bygningkode

Rutinen benyttes til endring av bygningskoder.


FS200.013 Endring av bygningskode

Rutinen har to felt:

Fra kode: Den bygningskode som skal endres. Velges fra nedtrekksmeny.

Til kode: Den nye bygningskoden som ønskes. Skrives inn som fritekst.

Det er et eget felt for å slå sammen eksisterende bygninger, dersom den bygningskoden det skal endres til finnes fra før.

Rapportvinduet lister opp alle tabeller hvor det er foretatt endringer. Den markerer antall rader under disse tabelllene som er endret og evt. antall rader som gjenstår.

Emneord: fs200.013
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:35