06 Rutine FS200.009 Endring av koder

I sammenheng med vurdering brukes det kodeverdier for både vurderingskombinasjon, vurderingsordning og vurderingsform. Dette er også koder som genererer en rekke tabellforekomster, og dermed ikke lar seg endre direkte i bilder som Vurderingskombinasjon samlebilde. Rutine FS200.009 Endring av koder er laget for å kunne endre disse kodeverdiene.


FS200.009 Endring av koder

Rutinen kan kjøres med følgende utplukk:

  • Vurderingskombinasjon

  • Vurderingsordning

  • Vurderingsform

Rutinen vil gå gjennom hele FS-basen og erstatte den gamle kodeverdien med den nye. I rapportvinduet får du status over antall rader som er endret og antall rader som gjenstår. Hvis verdien under Antall rader gjenstår er annet enn 0, må du manuelt endre denne tabellen.

Det er også mulig å slå sammen eksisterende kodeverdier, men da må navnet på de forekomstene som skal slås sammen være likt på begge de oppgitte forekomstene.

Emneord: fs200.009
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:34