04 Rutine FS200.005 Endring av institusjonsnr

Rutine FS200.005 Endring av institusjonsnr kan benyttes hvis du må endre institusjonsnr.


FS200.005 Endring av institusjonsnr

Rutinen kjøres ved å oppgi Gammelt institusjonsnr og Nytt institusjonsnr. Rutinen vil gå gjennom FS-basen og erstatte den gamle verdien med den nye. I rapportvinduet får du status over antall rader som er endret og antall rader som gjenstår. Hvis verdien under Antall rader gjenstår er annet enn 0, må du manuelt endre denne tabellen.

Det er også mulig å slå sammen eksisterende institusjoner, men da må institusjonsnavnet være likt på begge de oppgitte institusjonene.

Emneord: fs200.005
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:11