02 Rutine FS200.002 Endring av emneid

Rutinen benyttes til å endre emnekoder og/eller for å slå sammen eksisterende emner. Aktuelle tilfeller er når det er opprettet et emne som det i etterkant viser seg at har fått en misvisende eller på andre måter uheldig emnekode, og at du heller burde ha benyttet en annen kodeverdi. Av hensyn til systemets integritet er det ikke mulig å endre dette direkte i Emne samlebilde etter at koden har forplantet seg videre i andre tabeller. Den eneste måten å endre en emnekode, er da ved å kjøre denne rutinen.


FS200.002 Endring av emneid

Rutinen søker gjennom alle tabeller i FS hvor emnekoder benyttes, og erstatter den oppgitte Gammel emneid med den oppgitte Ny emneid i alle tabellforekomster hvor den gamle verdien forekommer.

Rapporten skriver ut 'Antall rader endret' og 'Antall rader gjenstår'. Dersom 'Antall rader gjenstår' er forskjellig fra 0, så må du manuelt gå inn og endre radene som gjenstår. F.eks. vil tabellen Emne alltid komme ut med 'Antall rader gjenstår' forskjellig fra 0 da denne alltid må oppdateres manuelt.

Ved å markere i feltet 'Slå sammen eksisterende emner' kan du slå sammen to eksisterende emner. De to emnene må ha samme emnenavn definert i feltet Emnenavn Bokmål, i Emne samlebilde. Emneid for de to emnene angis i feltene Gammel emneid og Ny emneid, etter sammenslåingen vil disse emnene ha verdien som spesifiseres i feltet Ny emneid.

OBS: Endring av en innarbeidet emnekode kan medføre en rekke konsekvenser som ikke bare gjelder FS som system. Rutinen bør kun brukes for å rette opp feilregistreringer ol. Dersom emneid endres på emner som har vært benyttet, og har blitt rapportert på og/eller inngår i integrasjoner med eksterne systemer, bør emneid trolig ikke endres.  Dette vil kan ha store og uoversiktelige konsekvenser.

Denne rutinen bør derfor bare kunne kjøres av sentrale medarbeidere i systemets "eieravdeling". Alle ansvarlige parter (dvs. eieravdelingen og det fakultet eller institutt som emnet sorterer under) bør være enige om at endringer bør foretas. Andre FS-brukere, som f.eks. vil støte på emnet i forbindelse med oppslag i skjermbilder o.l., bør informeres rutinemessig om slike endringer.

Emneord: fs200.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 10. feb. 2015 10:54