01 Endring av sentrale emneopplysninger

Det hender at emneopplysninger må endres etter at emnene er tatt i bruk. Noen endringer får spesielle konsekvenser og krever spesielle prosedyrer.

Rutinene for endringer av emneid og studieprogramsid har store konsekvenser for rapporteringer og integrasjoner og bør derfor brukes med stor forsiktighet og kun i unntakstilfeller.

Emnekoden (identifikatoren) kan ikke endres direkte i Emne samlebilde etter at den er tatt i bruk i andre tabeller. Endringen kan gjøres ved bruk av rutinen FS200.002 Endring av emneid.

Emnets vekting kan endres i Emne samlebilde, også etter at emnet er tatt i bruk i vurderinger. Studenters vurdering tilordnes individuell vekting iht. emnets vekting og evt. vektingsreduksjoner. Hvis et emnes vekting må endres etter at vurderingsdata er lagret for emnet, må de individuelle vektingene oppdateres vha. prosedyren Effektuer vektingsreduksjon (finnes som knapp i Emne samlebilde).

MERK! Emnets vekting skal kun endres hvis vektingen er feil. Hvis det er endring av studiepoeng på et emne skal det opprettes et helt nytt emne/ny versjon.

Emners navn kan endres uten at det kreves spesielle forholdsregler. Bruk da bildet Navnehistorikk.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 10. feb. 2015 10:45