05 Rapport FS221.001 Emnesamlingstabell.

Rapporten skriver ut de emnesamlingene som faller inn under (eies av) det oppgitte stedet, med emnesamlingskode og navn, eiersted, vekting, studienivå, og hvorvidt vektingen skal tas med på vitnemål. For hver slik forekomst oppgis innholdet av emner, eventuelle emnesamlinger. Fagtilknytning og studieprogramtilknytning vises i egne undertabeller.

Periode (aktiv emnsamling): Rapporten skriver ut de emnesamlingene som er aktive under det oppgitte tidsrommet.

Engelsk emnesamlingsnavn: Ved hake for engelsk emnesamlingsnavn, vil emnesamlingsnavnet kun vises på engelsk.


FS221.001 Emnesamlingstabell
Emneord: fs221.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:08