03 Bilde Emnesamling - Emnesamling inngår

En emnesamling kan være bygget opp av andre emnesamlinger, men dette er mindre vanlig.

Emnesamling - Emnesamling inngår
Emnesamling - Emnesamling inngår

Feltene i underbilde emnesamling har samme betydning som tilsvarende felter i underbildet Emne inngår, bare at her er det emnesamling med kode som skal fylles ut, ikke emne. Det er også mulig å kombinere de to underbildene - slik at både hele emnesamlinger og enkeltemner inngår i en emnesamling (så fremt det ikke er overlappende innhold).

Feltbeskrivelser

Feltnavn

Beskrivelse
Emnesamling som inngår
 
Oppgi emnesamlingkode for de emnsamlingene som inngår/ kan inngå i emnesamlingen.
Vekt., Nivå Viser emnesamlingenes vekting og studienivå
Karaktervekt Defineres med teller / nevner. Hver emnesamling kan tilordnes en karaktervekt for å angi hvordan emnesamlingen skal veies ved beregning av samlet karakter. Feltene må være utfylt for at samlet karakter skal kunne beregnes automatisk. Dersom feltet Benytt emnets vekting ved karakterberegning (i øvre del av bildet) er krysset av, så benyttes ikke eventuelle verdier som blir lagt inn her.
Emnevalgstatus Angir om emnesamlingen er obligatorisk, valgbart eller hører til i en gruppe der et antall emner eller studiepoeng må være bestått. Rutinen FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling krever at det er lagt inn verdi i dette feltet. Verdier for emnevalgstatus må være spesifisert på forhånd i kodebildet Emnevalgstatus.
Opprettet

Dato og saksbehandler for når emnesamlingen ble lagt til i den overordnede emnesamlingen

Sist endret Dato og saksbehandler for siste endring på emnesamlingen i den overordnede emnesamlingen
Emneord: emnesaml
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. jan. 2017 23:07