02 Bilde Emnesamling - Emne inngår

I underbildet skal du registrere de emnene som inngår i emnesamlingen.

Emnesamling - Emne inngår
Emnesamling - Emne inngår

Feltbeskrivelser

Feltnavn

Beskrivelse
Emne som inngår
 
Oppgi emnekode for de emnene som inngår/ kan inngå i emnesamlingen.
Vekt., Nivå Viser emnenes vekting og studienivå slik de er registrert i Emne samlebilde.
Karaktervekt Defineres med teller / nevner. Hvert emne kan tilordnes en karaktervekt for å angi hvordan emnet skal veies ved beregning av samlet karakter. Feltene må være utfylt for at samlet karakter skal kunne beregnes automatisk. Dersom feltet Benytt emnets vekting ved karakterberegning (i øvre del av bildet) er krysset av, så benyttes ikke eventuelle verdier som blir lagt inn her.
Emnevalgstatus Angir om emnet er obligatorisk, valgbart eller hører til i en gruppe der et antall emner eller studiepoeng må være bestått. Rutinen FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling krever at det er lagt inn verdi i dette feltet. Verdier for emnevalgstatus må være spesifisert på forhånd i kodebildet Emnevalgstatus.
Opprettet

Dato og saksbehandler for når emnet ble lagt til i emnesamlingen

Sist endret Dato og saksbehandler for siste endring på emnet i emnesamlingen
Emneord: emnesaml
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. jan. 2017 22:56