28 Rapport FS220.010 Emneopplysninger

Rapport FS220.010 Emneopplysninger samler mange av opplysningene rundt et emne. Den er bygget på samme mal som studentopplysningsrapporten.

FS220.010 Emneopplysninger
FS220.010 Emneopplysninger

Utplukk

Rapporten kjøres for et emne eller for et sted. Sted er delt i to utplukk; administrativt ansvarlig sted eller studieansvarlig sted.

Hvis rapporten kjøres med utplukk Sted, kan du i feltet Periode - aktive emner velge å hente ut kun emner som er aktive en gitt termin, og i feltet Termin undervisningsenhet velge å hente ut kun emner som det eksisterer undervisningsenhet for i gitt termin.

Termin - informasjon

Hvis du fyller ut dette feltet, henter rapporten ut informasjonselementer som er definert i Emne samlebilde, underbilde Info, for denne terminen.

Informasjon

I informasjonsfeltene helt til venstre i rapportbildet kan du velge hvilken informasjon som skal være med, f.eks. vurdering, undervisning, StudentWeb, studieprogram. Valgene må være gjort før en kjører rapporten.

I informasjonsfeltet Personrolle kan man velge mellom følgende avkrysningsmuligheter: Ingen personroller vises (hvit, dvs. ingen avkrysning), alle personroller som er knyttet til emnenivå og aktivitetsnivå vises (grå hake), eller kun roller som er knyttet til emnenivå vises (svart hake).

Du kan velge om fødselsnummer skal vises for personer.

Emneord: fs220.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 08:29