27 Rapport FS220.001 Emnetabell

Emner kan listes ut ved hjelp av rapporten FS220.001 Emnetabell . Den finnes i fire varianter, 001, 002, 003 og 004 med noe forskjellig output.

Utplukk

Rapporten bestilles ved at man oppgir Sted - admin. ansavrlig eller studieansvarlig sted, Fag (Fag sortering) eller Studieprogram.

Periode (f.o.m. årstall og termin t.o.m. årstall og termin) for å plukke ut aktive emner. Undervisningsaktivitet og/eller eksamensaktivitet må ha foregått innenfor det oppgitte tidsintervallet (ref. felter Periode underv og Periode eksamen i Emne samlebilde).

Studienivå, termin, og emnetype.Språk undervisning: Rapporten plukker ut emner som er definert med dette undervisningsspråket i Emne samlebilde, underbilde Språk. Dersom man angir verdien 'ALLE' i dette feltet så plukker rapporten ut emner uavhengig av om det for dette emnet er definert noen forekomster i Emne samlebilde, underbilde Språk, eller ikke.

Språk emnenavn: Angir med hvilket språk emnenavnet skal skrives ut i rapporten.

Vis

I rammen Vis kan du krysse av for informasjon som skal vises eller skjules.

Fagansvarlig

Gjelder variant 1 og 2 av rapporten. Viser navn og telefonnummer til fagperson med rolle på emnet. Kun én fagperson vises per emne. Rollen må være aktiv innenfor tidsintervallet som er valgt i rapporten.

Kun aktive vurd.komb

Gjelder variant 4 av rapporten. Velg om inaktive vurderingskombinasjoner skal skjules.

Vurderingstid

Gjelder variant 4 av rapporten. Velg om vurderingstid registrert på emnet skal vises.

Campus

Hvis du krysser av her vil rapporten vise en liste over alle campuser knyttet til emnet.

Varianter

I Rammen Rapport velger du hvilken variant av emnetabellen som skal hentes:

Variant 1

Variant 1 (Emnetabell-1), skriver ut emnekode og -navn, stedkode for kontroll og reglement, vekting, studienivå, undervisnings- og vurderingsperiode for emnet (år-termin f.o.m. og t.o.m)., fjernundervisningsstatus, emnetype, fagtilhørighet (sorteringsfag), studieprogramrapportering og NUS-kode:

 
FS220.001

Variant 2

Variant 2 (Emnetabell-2), skriver ut emnekode og -navn, vekting, vurderingssperiode, vurderingstid, undervisningsperiode, undervisningstermin, emnetype, fagtilhørighet (sortering) og J/N-status for forkunnskapskrav:

FS220.001 Emnetabell - 2
FS220.001 Emnetabell - 2

Variant 3

Variant 3 (Emnetabell-3), gir oversikt over hvilke studieprogrammer det enkelte emnet er knyttet til:
I denne rapportvarianten er det mulig å sette på visvalg for å vise kun aktive vurderingskombinasjoner og vurderingstid.

FS220.001 Emnetabell - 3
FS220.001 Emnetabell - 3

Variant 4

Variant 4 (Emnetabell-4), gir oversikt over hvilke vurderingskombinasjoner som er registrert på det enkelte emnet:

FS220.001 Emnetabell - 4
FS220.001 Emnetabell - 4
Emneord: fs220.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 19. nov. 2020 14:56