29 Rutine FS200.004 Emnekopiering

Rutinen FS200.004 Emnekopiering kan benyttes for å oppdater nye emner ved å kopiere informasjon fra eksisterende emner.

FS200.004 Emnekopiering
FS200.004 Emnekopiering

Før du begynner

Emnene må være opprettet i emne samlebilde før du kjører denne rutinen.

Hvilke emner skal du kopiere?

Hvis du bare skal endre noen få emner kan du bruke knappen Angi emnepar oppe til venstre, for å oppgi gammelt og nytt emne.

Dersom du skal kopiere flere emner kan du lage en fil med følgende felt: Institusjonsnr (gml emne), emnekode (gml emne), versjonskode (gml emne), Institusjonsnr (nytt emne), emnekode (nytt emne), versjonskode (nytt emne), studieprogram (nytt emne). Du må bruke tabulator som skilletegn.

Hva skal kopieres?

I rammen Kopier krysser du av for hva som skal kopieres fra det gamle emnet til det nye. 

  • Studieprogram: Kun studieprogrammer som ikke er markert som utgått, tatt med.
  • Språk: Kopierer språk for emnet
  • Personrolle: Kopierer aktive personroller
  • Ekvivalenter: Emnekjeder av typen Ekvivalent blir kopiert til det nye emnet. Emner som er ekvivalente kan f.eks erstatte hverandre i emnekombinasjoner og kontroller.
  • Emneinfo: alle infotekster fra undervindu info for inneværende og senere terminer blir kopiert over

Kopier til database

Når emnepar er angitt eller fil lest inn, trykk på knappen 'kopier til database'. Da vil det dukke opp rader i høyre del av vinduet. For disse radene kan knappene Fjern og Red(iger) brukes før kopieringen utføres. Deretter Utfør kopiering først uten oppdatering og deretter utfør kopiering med oppdatering.

Emneord: fs200.004
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 08:29