31 Bilde Emnevalgstatus (Kodebilde)

Begrepet Emnevalgstatus benyttes for å kategorisere emner eller deler i en vurderingskombinasjon som obligatorisk, valgfritt, eller hører til i en gruppe der et antall emner/ del av vurderingskombinasjon/emnesamlinger eller studiepoeng må være bestått. Emnevalgstatus benyttes blant annet når emner skal genereres i utdanningsplan, og av rutinene som beregner oppnådde kvalifikasjoner for å sjekke at studenten har alle emner som kreves.


Emnevalgstatus

Kode: For obligatoriske emner anbefales 'O' og for valgfrie emner anbefales 'V'. For grupper av emner der det kreves at studenten har bestått et antall emner eller et antall studiepoeng i denne gruppen, vil alle emnene som tilhører samme gruppe ha samme emnevalgstatuskode. Navnet på emnevalgstatusen er et tekstfelt og har ingen funksjon, men det er her lurt å ha en god informativ kodebruk.

Obligatorisk: Her angis om en emnevalgstatuskode betyr obligatorisk. For obligatoriske emner (anbefalt verdi O i feltet Kode), må feltet Obligatorisk ha verdi J. For grupper hvor det gjelder minstekrav av typen 'Minst x emner og/eller y vekting' må feltet Obligatorisk ha verdi N. For rent valgbare emner (anbefalt verdi V i feltet Kode), må feltet Obligatorisk ha verdi N.

Minimum antall: Her spesifiseres eventuelle minimum antall emner som må bestås for å oppfylle kravene i emnevalgstatusen.

Minimum vekt: Her spesifiseres eventuelle minstekrav av studiepoeng som må bestås for å oppfylle kravene i den angitte emnevalgstatusen.

Maksimum antall: Her spesifiseres eventuelle maksimumkrav av studiepoeng som må bestås for å oppfylle kravene i den angitte emnevalgstatusen.

Maksimum vekt: Her spesifiseres eventuelle maksimum antall emner som må bestås for å oppfylle kravene i emnevalgstatusen.

Eventuelle minstekrav og maksimumskrav til antall emner og/eller studiepoeng brukes for emnevalgstatuskoder av type 'Minst x emner og/eller y vekting'. Funksjonen 'Kontroller utdanningsplan' på utdanningsplansiden på StudentWeb kontrollerer både minimumskrav og maksimumskrav i emnevalgsstatusen, dvs. hvis det ligger flere emner/høyere vekting i utdanningsplanen enn det som er spesifisert under maximum i emnevalgstatus, så vil ikke utdanningsplanen bli godkjent. Merk imidlertid at en student kan ta inn i utdanningsplanen, og melde seg til i, alle emner innenfor en gitt emnevalgstatuskode selv om det er definert maksimumskrav i emnevalgstatusen. Kvalifikasjonsfangstrutinene kontrollerer både minimumskrav og maksimumskrav i emnevalgsstatusen.

Hvis det i emnekombinasjonen er 4 emner der studenten enten må ha bestått 'emne1 eller emne2' og 'emner 3 eller emne 4'. Så kan det løses med å registrere to ulike valgstatus. En emnevalgstatus M1 som inneholder obligatorisk = N, Miinimun antall = 1, så lages en valgstatus som inneholder de samme egenskapene, men med ny kode M1-2. Så registreres valgstatus M1 på emne1 og emne2. På emne3 og emne4 registreres emnevalgstatus M1-2. Da må studenten bestå minst et emne blant de emnene som har valgstatus M1, og minst et av emnene blant emnene som har M1-2. Hvis studentene ikke skal få lov til å ta mer enn et emne blant de ulike gruppene, så kan det registreres 1 under antall maximum.

Hvis studenten skal kunne velge fritt blant en gruppe emne, brukes emnevalgstatus V. Obligatorisk settes til N, og det oppgis ingen minimum eller maksimum vekt. eller antall.

Dersom studenten må velge 20 sp, registreres en emnevalgstatus med f.eks M20sp. ere kan også angi minimun og maximum vekting på valgstatus. Slik at du f.eks har en emnevalgstatus som heter V30 - der du ikke reg noe min og max på antall emner. Men minimun og evt max antall 30 sp vekting som studentene kan velge og må oppnå på emnene som har registrert denne emnevalgstatusen.

Rekkefølge ved utskrift: Angi sorteringsrekkefølge ved presentasjon av elementer knyttet til emnevalgstatus.

Verditype: Om koden er en F=felles kode eller L=lokal kode.

Benyttes for emner: Om emnevalgstatusen skal benyttes for emner.

Navn: Navn for emnevalgstatusen. Husk å ha et godt beskrivende navn.

 

Beskrivelse - Bokmål,Nynorsk og Engelsk: Beskrivelse av emnevalgstatus - for studentweb, utdanningsplaner.

Benyttes for vurd.komb: Om emnevalgstatusen skal benyttes for vurderingskombinasjoner. Hvis det står en N her vil den angitt emnevalgstatusen ikke komme opp som et valg i rullegardinet i vurderingskombinasjon samlebilde.

Navn: Navn for emnevalgstatusen. Husk å ha et godt beskrivende navn.

Beskrivelse - Bokmål, Nynorsk og Engelsk: Beskrivelse av emnevalgstatus - for studentweb, utdanningsplaner.

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 08:30