32 Bilde Emnekategori (Kodebilde)

Begrepet Emnekategori benyttes for å gruppere emner, emnesamlinger, eksterne eksamener, studieprogram, kvalifikasjoner og merknader, under overskrifter på vitnemålet.


Emnekategori (Kodemodulen - Studelem)

Navn: Teksten som spesifiseres i dette feltet kommer ut som overskrift på vitnemålsvedlegget. Alle emner m.m. som kategoriseres med denne verdien i emnekategori vil plasseres under denne overskriften.

Prior. ved sortering: Angir rekkefølge for utskrift på vitnemålsvedlegget. Lavest verdi betyr at det skrives ut først. Ved lik verdi skrives de ut innbyrdes alfabetisk.

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 08:31