24 Bilde Emneinfo

Bildet Emneinfo inneholder den samme informasjonen som underbildet Info i Emne samlebilde, men i bildet Emneinfo er informasjonen søkbar.

I dette bildet kan du kategorisere emneinformasjonen og for hver kategori legge inn større tekster (datatype clob). Du kan her for eksempel lagre informasjon som XML for å eksportere dette til andre systemer. FS-klienten støtter foreløpig ikke redigering og kontroll av disse XML-dokumentene. I kodebildet Infotype kan en knytte en XML-tag til hver type. Hvis det er gjort, kan en bruke overgangsknappene Vis som XML eller Vis som HTML for å se informasjonen på henholdsvis XML eller HTML format.

Bildet i søkemodus

Det er mulig å søke i fritekst på innholdet i infotekstene, samt på stedkode på emnet (adm. ansvarlig sted).

Søk i tekst (fra versjon 8.0.9)

Det er også mulig å søke i den enkelte infoteksten ved å trykke på knappen Søk i tekst. Hvis du har brukt Søk i tekst-funksjonen da du søkte opp infoteksten i bildet, blir samme søkeparameter forhåndsutfylt i dialogen som kommer opp.

Søk i tekst

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Informasjon om feltet
Emne Institusjonskode, emnekode og versjonsnummer for emnet informasjonen gjelder
Termin Hvilken termin informasjonen gjelder for
Språk Hvilket språk informasjonen er skrevet på
Type informasjon Infoteksttypene (overskriftene) må være definert i kodebildet Infotype.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse av informasjonen
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring
Publisert 22. aug. 2017 08:24 - Sist endret 11. feb. 2020 12:51