23 Emne samlebilde – Campus

FS vil normalt prøve å beregne campus-tilknytning for et emne ut fra Adminsitrativt ansvarlig sted. Hvis det er angitt mer enn én campus på stedet som er oppgitt her, eller det ikke er angitt noen campus på dette stedet, men det er angitt mer enn én campus på overordnet sted, må det angis hvilke campuser dette emnet skal gjelde for.

Hvis Campus ikke lar seg beregne ut fra stedtilhørighet, vises et varsel på campusfanen:

Varsel som vises hvis campus ikke lar seg beregne

I underbildet oppgir du alle campuser der emnet skal avvikles. Det vil være disse campusene du vil kunne velge blant når du knytter campuser til vurderingskombinasjoner på emnet.

Emneord: emne
Publisert 16. aug. 2017 09:57 - Sist endret 11. feb. 2020 12:46