10 Emne samlebilde - Vurderingstid

Emne samlebilde - Vurd.tid benyttes av rutinen FS508.001 for opprettings av vurderingsenheter. Knappen Generer oppretter rader for en tidskode, med utgangspunkt i det som er registrert i bildet Vurderingskombinasjon samlebildet. Det må foretas en manuell endring på de enkelte delene dersom ikke alle delene skal avlegges til samme tid. F.eks. dersom et emne går vår høst så må Reell tid endres fra 06 til 12 for deler som skal avlegges i måned 12.

Emne samlebilde - Vurd.tid

Beskrivelser av feltene

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden.

Tid

Angir tidspunktet for første vurderingsavvikling på et emne. For et emne som går over høst vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil tid være f.eks. 12 på begge delene, for å angi at første avvikling er i måned 12. Tid skal være den samme for alle delene innenfor en avvikling.

Årsinkrement

Angir om det er et årsskifte mellom delene. For emne som går høst vår med avvikling i begge terminer skal det være årsinkrement 1 på den delen som går om våren. Dette gjør at vurderingsenheten for vårterminen får lagt til et år i årstall i forhold til vurderingsenheten om høsten. Dersom alle vurderingsenhetene avvikles innenfor samme kalenderår skal årsinkremnet være 0. Husk at årinkrement for nivået med vurderingsordniing (sort rad) skal ha samme årsinkrement som den siste avviklingen.

Reell tid

Angir tidspunkt for vurderingsavvikling for denne vurderingsenheten. For et emne som går over høst vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil reell tid f.eks. være 12 for den delen som skal avvikles om høsten og 06 for den delen som skal avvikles om våren.

Vurd.status

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY ny eller UTS utsatt prøve). Dersom det skal lages forekomster for f.eks. både ORD og KONT må det bentyttes ulike tidkoder fordi det bare kan finnes en rad med samme vurderingskombinasjonskode og tidkode.

Like år

Om vurdering i emnet skal avholdes i like år. Rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter tar hensyn til innholdet i feltet.

Odde år

Om vurdering i emnet skal avholdes i odde år. Rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter tar hensyn til innholdet i feltet.

Uregelmessig

Om emnet vurderes uregelmessig i tid. Rutinen FS508.001 vil ikke opprette vurderingsenheter med J i dette feltet, med unntak dersom rutinen kjøres for et enkeltemne, med kryss for parameteret "Opprett også for uregelmessige enheter".

Merknad

Generelt merknadsfelt

Gjelder i periode

Periode som denne vurderingstid gjelder innenfor. Rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter vil kun opprette vurdering for terminer innenfor angitt periode. Dersom fra-termin og eller til-termin ikke er angitt, regnes dette som hhv tilbake i fortiden og inn i fremtiden.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. aug. 2016 17:41