12 Emne samlebilde - Vurderingsenhet

Emne samlebilde - Vurd.enhet I bildet Vurderingsenhet knyttes vurderingskombinasjonene til tid og sted. Det må finnes en vurderingsenhet for hver del som skal ha en vurdering eller en eksamensavvikling. Rammen Eksamen blir aktiv dersom Vurdkombtypen har J i feltet Eksamen i bildet Vurderingskombinasjonstype.

Emne samlebilde - Vurd.enhet

Beskrivelser av feltene

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden.

Tid

Årstall og tidskode. Angir tidspunktet for første vurderingsavvikling på et emne. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen, vil tid være f.eks. 12 på begge delene, for å angi at første avvikling er i måned 12. Tid skal være den samme for alle delene innenfor en avvikling. Tidskodene må defineres i bildet Vurderingstid.

Reell tid

Årstall og tidskode. Angir tidspunkt for vurderingsavvikling for denne vurderingsenheten. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil reell tid f.eks. være 12 for den delen som skal avvikles om høsten og 06 for den delen som skal avvikles om våren.

Vurd.status

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY eller UTS utsatt prøve).

Vurderingsordning

Vurderingsordning for vurderingskombinasjonen. Merk at vurderingsordning skal kun finnes på et nivå. Men på et nivå kan vurderingsordning forekomme flere ganger dersom vurderingsordningene er alternative (valg).

Oppm.periode

Dato for når oppmeldinger starter og frist for oppmelding.

Trekkfrist

Frist for å trekke meldingen.

Eksamensdato

Dato for eksamen.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. aug. 2016 17:43