19 Emne samlebilde - Veiledersted

Noen praksisemner medfører at studentene utplasseres på bestemte institusjoner, f.eks. sykehus, og gjennomfører en periode med veiledet praksis der. Slike emner kan knyttes til en eller flere steder og veiledere i kombinasjon.


Emne samlebilde - Veil.sted

Beskrivelser av feltene

Kapasitet

Veilederen på det aktuelle stedet tilordnes en kapasitet (øvre grense for antall studenter), og en ansvarstype (hovedveileder, biveileder) for en avgrenset periode. Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av emne, sted, veileders fnr og periodens fra- til dato.

Andre relevante bilder

Veileder som skal registreres må være definert i bildet Fagperson i Personmodulen. De samme data om veileder og veiledested kan alternativt registreres i bildet Fagperson samlebilde, vinduene Kompetanse og PraksisSted (Undervisningsmodulen).

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. aug. 2016 08:29