03 Emne samlebilde - Undervisningsterminperiode

Emne samlebilde - Und.termin periode benyttes kun dersom det i underbildet Und.term er satt at emnet avholdes regelmessig (dvs. når feltet Avholdes uregelmessig har verdien J). Dersom undervisning ikke starter i samme termin hvert år, så kan du i underbildet Und.term periode spesifisere startterminen for ulike perioder. F.eks. kan undervisningen starte i høstterminen i én periode (noen perioder) og i vårterminen i en annen periode (andre perioder). Hver av disse periodene med ulik starttermin opprettes som forekomst i underbildet Und.term periode. For et emne som har forekomster i underbildet Und.term periode, må det i underbildet Und.term være registrert forekomster for undervisningsstart både i vårterminen og i høstterminen. Rutinen FS408.001 Generering av undervisningsenheter, tar hensyn til informasjonen i Und.term periode.

Emne samlebilde - Und.termin periode

Beskrivelser av feltene

Termin start

Startterminen for undervisningen i et emne i en gitt periode.

År-termin (fra-til)

Angir perioden der startterminen skal være den terminen som er angitt i feltet Termin start. Dersom undervisningen i dette emnet varer i flere terminer, så er det avslutningsterminen som skal registreres i feltet År/termin - til.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. aug. 2016 17:40