04 Emne samlebilde - Undervisningsenhet

Underbildet Emne samlebilde - Und.enhet viser emnets undervisningsenheter. Det er også mulig å registrere undervisningsenheter manuelt her. Ved å opprette en undervisningsenhet angis det at det avholdes undervisning i et emne en gitt termin. Det er undervisningsenheten studenten kan undervisningsmelde seg til, og undervisningsenheten inneholder sentral informasjon om opptaket til undervisning. For at et emne skal kunne velges i en gitt termin i utdanningsplanen, må det være opprettet undervisningsenhet for emnet i denne terminen. Videre kan du knytte undervisningsaktiviteter til undervisningsenheten. Bare noen få av feltene i tabellen Undervisningsenhet vises her. Alle feltene i tabellen vises i bildet Undervisningsenhet samlebilde, modul Undervisning (brukerdokumentasjon del 8 undervisning).

Emne samlebilde - Und.enhet

Beskrivelser av feltene

År-termin

År og termin for undervisningsenheten.

Terminnr

Termin for undervisning - terminnr (dersom undervisning kun strekker seg over et semester - benytte kun terminnr 1).

Oppmeldingsperiode

Startdato og frist for oppmelding til emnet. Her kan hovedpåmeldingsfasen angis.

Ettermelding periode

Startdato og frist for ettermeldings periode til emnet.

Lukket

Om opptaket til undervisningsenheten er lukket, dvs det er kapasitetsbegrensninger og det skal foretas undervisningsopptak. Dersom undervisningsenheten ikke er lukket, så vil alle som er kvalifisert til å begynne på emne, kunne gjøre det.

Prioriteres

Om emnet skal prioriteres i forhold til andre emner (ikke implementert i studentweb).

Ved oppretting av undervisningsenheter der det eksisterer enhet fra tidligere semester vil FS408.001 kopierer egenskapene med videre. F.eks hvis det eksisterer en undervisningsenhet for våren 2010 med en opptaksgruppe der det skal gis 8 tilbud, vil undervisningsenheten for våren 2011 også få en opptaksgruppe der det skal gis 8 tilbud. Rutinen kopierer kun egenskaper fra vår til vår og høst til høst.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. aug. 2016 17:40