15 Emne samlebilde - Studieprogram

Dersom flere studieprogrammer inneholder samme emne, så vil emnet tilordnes disse studieprogrammene her i Emne samlebilde - Studieprogram . Studieprogrammet som ble lagt inn i feltet Studprog rapp, i Emne samlebilde, vil automatisk hentes opp i dette underbildet. Øvrige studieprogrammer legges inn manuelt. Denne tilordningen har bl.a den viktige funksjon at man kan avgjøre om studenter som deltar i undervisning eller er eksamenskandidater til oppgitte emner, har studierett eller ikke. Studieretten for studenten vil inneholde studieprogramkoden og eventuelle begrensinger m.v. knyttet til denne, og tabellen over emner tilordnet studieprogram må da inneholde de aktuelle undervisnings- og eksamensemnene.

Emne samlebilde - Studieprogram
Emne samlebilde - Studieprogram

Beskrivelser av feltene

Krev valgt i utdanningsplan

Sett J/N for om enmnet innenfor dette studieprogrammet kun kan velges innenfor utdanningsplan. Men det kreves ikke at emnet er innenfor et studieretning- eller veivalg.

Rapportering

Dersom det er haket av for rapportering, så vil eksamensresultatene bli fordelt på studieprogram ut fra studentenes studierett. Det er derfor fullt mulig å knytte det samme emnet til flere studieprogrammer, samtidig som rapporteringen til NSD blir riktig.

Publiseres

Angir om koblingen mellom emne og studieprogram skal publiseres i katalog.

Gjelder i periode

Fra- og til-termin. Dersom emnet kun er tilknyttet studieprogrammet i en begrenset periode, angir du det her.

 

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 21. aug. 2017 15:38