09 Emne samlebilde - Språk

I Emne samlebilde - Språk angis i hvilke språk det tilbys undervisning og tilbys vurdering. Språk som tilbys som vurdering vil kunne velges av studentene som eksamensspråk på StudentWeb dersom det på emnet er satt 'J' for Vurd.meld språk StudentWeb. Dersom det ikke er krysset av for Vurd.meld språk studentweb for emnet, så vil det språk som er definert i feltet 'Skal tilskrives på' i bildet Person, velges som eksamensspråk (gjelder kun bokmål og nynorsk).

Emne samlebilde - Språk
Emne samlebilde - Språk

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Språk Velg språk fra nedtrekksmenyen
Tilbys undervisning Hvorvidt det tilbys undervisning på språket i oppgitt periode
Tilbys vurdering Hvorvidt det tilbys vurdering på språket i oppgitt periode
Periode Første og siste termin det tilbys undervisning/vurdering på emnet
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når dette språket ble lagt inn i underbildet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på dette språket

 

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 13. okt. 2017 10:38