17 Emne samlebilde - Personrolle

I underbildet Personrolle vises/registreres personrolle (r) som er knyttet til et emne. Kun de personroller som ikke er knyttet til en termin og aktivitet for emnet i Fagperson samlebilde, underbilde Personrolle, vil vises her.

Beskrivelser av feltene

Kun aktive personroller

Gjennom dette feltet (i øvre del av bildet) kan du angi om du kun ønsker å vise aktive personroller (dvs. roller der Dato-til ikke er passert).

Nr

Løpenr for personens rolle (se Fagperson samlebilde, underbilde Personrolle). Hver rolle for personen må ha et entydig nr.

Rolle

Kode for rolle (angir type rolle).

Periode

Dato (fra-til) rollen gjelder fra.

Fnr

Fødselsnr til personen som innehar denne personrollen.

Merknad

Generell merknadstekst.

Prioritet

Prioritet av personer (innenfor samme emne, aktivitet, kull...)

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 12:40