08 Emne samlebilde - Pensum

Denne fanen ble tidligere brukt til å registrere pensum og læringsutbytte for emnet. Det er ikke lenger mulig å legge inn nye data her, men tidligere registrerte data vises fram. Pensum kan registreres i underbildet Info.

Emne samlebilde- Pensum

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Beskrivelse
År-termin

Angir hvilken termin pensumet ble innført i. Den nyeste forekomsten angir pensumet som gjelder på nåtidspunktet.

Pensumbeskrivelse Et minimum av tekst i feltet er påkrevet.
Målbeskrivelse Her kan man legge inn kommenterende eller forklarende tekst om hensikt, viktighet, relevans osv. knyttet til pensumet.
Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 27. jan. 2017 15:26