20 Emne samlebilde - Info

I underbildet Info kan du kategorisere emneinformasjonen og for hver kategori legge inn større tekster (datatype clob). Skal du legge inn en lenke i teksten kan dette gjøres ved å høyretrykke på musen når du har markert hvor i editoren du vil sette inn lenken. Du kan her for eksempel lagre informasjon som XML for å eksportere dette til andre systemer. FS-klienten støtter foreløpig ikke redigering og kontroll av disse XML-dokumentene.

I kodebildet Infotype kan en knytte en XML-tag til hver type. Hvis det er gjort kan en bruke overgangsknappene Vis som XML eller Vis som HTML for å se informasjonen på henholdsvis XML eller HTML format.

Knappen Vis samlet genererer en komplett html-visning av infotekster på terminen som er markert. Dersom visningen er mangelfull bør det sjekkes at de aktuelle infotypene har verdi i feltet tag og rutinen FS200.011 Regenerering av infotekster bør kjøres.

Emne samlebilde - Info
Emne samlebilde - Info

Beskrivelser av feltene

Vis termin

Her velger du om du vil se infotekster for alle terminer eller bare for én bestemt termin.

År-termin

Angir hvilken termin info-teksten gjelder for.

Infoteksttype

Infoteksttypene (overskriftene) må være definert i kodebildet Infotype.

Vis detaljer

Detaljinformasjon
Detaljinformasjon

Krysser du av for Vis detaljer, får du dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse og siste endring av infoteksten.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 14. mai 2020 22:59