10 Rapport FS226.003 Emnekombinasjon hvor emne inngår

Rapporten søker fram alle emnekombinasjoner hvor et oppgitt emne eller en oppgitt emnekombinasjon inngår. Denne rapporten er nyttig dersom et emne utgår eller skifter versjonskode og du ønsker å finne alle steder hvor emnet/emnekombinasjonen er benyttet. Hierarkiet av emnekombinasjoner vises dersom utplukket er en emnekombinasjon.


FS226.003 Emnekombinasjon hvor emne inngår

Utplukk: Rapporten kan kjøres med tre ulike utplukk: Emne, emnekombinasjon eller sted (emnetilknyttet).

Utgåtte komb: Ved å markere dette feltet, vil rapporten også ta med utgåtte emnekombinasjoner ved kjøring.

Emneord: fs226.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 31. mars 2020 10:41